Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

a. LİMAN RÜSUMU (Liman Çıkış Belgesi Harcı) ( 2024 yılı için)

  

11-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

750,00 TL

501-2.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

2.000,00 TL

2.001-4.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

4.000,00 TL

4.001-8.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

6.000,00 TL

8.001-10.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

10.000,00 TL

10.001-30.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

20.000,00 TL

30.001-50.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

30.000,00 TL

50.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

50.000,00 TL

10 Tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 562,65 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   6.480 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                  3.498 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      1.746 TL

 

            Not: Harç tutarı 17.382,45 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             117,00 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           241,05 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                           492,15TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                          990,75 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      1.238,55 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 13.07.2023 tarih ve 32247 Sayılı Resmi Gazete)