Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2023)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

330,310 TL

151 -500 NT

562,65 TL

501- 3000 NT

1144,95 TL

3001 NT' den sonraki NT için

1430,85 TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 562,65 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   6.480 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                  3.498 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      1.746 TL

 

            Not: Harç tutarı 17.382,45 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             117,00 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           241,05 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                           492,15TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                          990,75 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      1.238,55 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 13.07.2023 tarih ve 32247 Sayılı Resmi Gazete)