Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 202)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

98,80 TL

151 -500 NT

168,30 TL

501- 3000 NT

342,40 TL

3001 NT' den sonraki NT için

427,90 TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 168,30 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   1,938 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                  1,046 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      0,522 TL

 

            Not: Harç tutarı 5.198,20 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             35,00 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           72,10 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                          147,20 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                       296,30 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      370,40 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 21.12.2021 tarih ve 31696 Sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete)