Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2021)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

72,60 TL

151 -500 NT

123,60 TL

501- 3000 NT

251,40 TL

3001 NT' den sonraki NT için

314,20 TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 123,60 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   1,423 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                 0,768 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                     0,383 TL

 

            Not: Harç tutarı 3.816,60 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             25,70 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           53,00 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                          108,10 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                       217,60 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      272,00 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 29.12.2020 tarih ve 31349 Sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete)