Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2019)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

54,40 TL

151 -500 NT

92,50 TL

501- 3000 NT

188,10 TL

3001 NT' den sonraki NT için

235,00TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 92,50 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   1,064 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                 0,574 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      0,286 TL

 

            Not: Harç tutarı 2.853,70 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             19,30 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           39,70 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                           80,90 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                       162,80 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      203,40 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 31.12.2018 tarih ve 30642 Sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete)