Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Fener Ücreti

FENER ÜCRETİ:

     Yabancı Bayraklı Yolcu Gemileri için:

Ücret Tipi

Beher 800 Net Tona kadar

ABD Doları

Beher 800 Net Tondan yukarı

ABD Doları

a – Transit Seferler (Gidiş / Dönüş)

0,338646

0,169323

b – Çanakkale Boğazı’ ndan giriş

0,1728

0,0864

c – Çanakkale Boğazı’ ndan çıkış

0,1728

0,0864

d – Karadeniz Boğazı’ ndan giriş

0,1728

0,0864

e – Karadeniz Boğazı’ ndan çıkış

0,1728

0,0864

f – Liman ve iskelelere giriş

0,1536

0,0768

g  – Liman ve iskelelerden çıkış

0,1536

0,0768

 

     Yabancı Bayraklı Yatlar için:

Net Ton

Alınacak Ücret

(ABD Doları)

30 – 50

60

51 – 100

72

101 ve yukarısı beher ton için

1,2

 

Türk Limanlarından yat kayıt belgesi alan yabancı bayraklı yatlara uygulanacaktır.

Bu ücretler yatların her yat kayıt belgesi (transitlog) aldıklarında uygulanacaktır.

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ

 

Ücret Tipi

Beher Net Ton ABD Doları

a – Transit Seferler (Gidiş / Dönüş)

0,08063

b – İstanbul Boğazı’ na Karadeniz’den giriş

0,0864

c – İstanbul Boğazı’ ndan Karadeniz’e çıkış

0,0864