Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Acentelik ve Koruyucu Acentelik Ücretleri

ACENTELİK HİZMETLERİ

( 10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No. 3 gereğince uygulanması zorunludur.)

ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZI’ NDAN GEÇEN GEMİLER İÇİN

Geminin Tonilatosu N.T.

Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret EURO

0 –   1000'e kadar

100

1001 –   2000'e kadar

145

2001 –   3000'e kadar

170

3001 –   4000'e kadar

200

4001 –   5000'e kadar

230

5001 –   7500'e kadar

280

7501 –  10000'e kadar

320

10001 – 20000'e kadar beher 1000NT

15

20001 – 30000'e kadar beher 1000NT

10

30001 – 40000'e kadar beher 1000NT

5

40001 – 50000'e kadar beher 1000NT

5

50001'den yukarı beher 1000 NT ve kesri için ek olarak

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A- Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz’dan bir geçiş içindir.

B- Türk Boğazları’ndan transit geçen gemilerin geçişinde, ilk tayin edilen acentenin tam olarak ödediği    rüsum ve ücretlerin ½ si, geminin dönüşünde acente değişikliği olması halinde, dönüş acentesine dekont edilir. Dönüş acentesi dekont edilen bedeli tayin edilen ilk acenteye ödemekle yükümlüdür.
C- Refakatle Türk Boğazlarını geçen gemiler,

      a) Boyları 300 metreye kadar olan gemiler;

     Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin % 25’i,

      b) Gemi ve deniz araçlarının yedekte çekilmesinde;

      Acentelik ücretinin % 50’si

      c) Boyları 300 metreyi geçen veya özel izinle geçen  gemilerden;

       Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin % 75’i ayrıca alınır.

 D- Limanda kalışın uzaması sebebiyle transit pratikası, serbest pratikaya dönüşen gemilerden,  

(iki boğaz olarak) acentelik ücretinin % 25’i ayrıca alınır.

  

 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

( 10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No. 4’ e göre uygulanması zorunludur.)

ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZI’ NDAN GEÇEN GEMİLER İÇİN

Geminin Tonilatosu N.T.

Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret EURO

0 –   1000'e kadar

50

1001 –   2000'e kadar

73

2001 –   3000'e kadar

85

3001 –   4000'e kadar

100

4001 –   5000'e kadar

115

5001 –   7500'e kadar

140

7501 –  10000'e kadar

160

10001 – 20000'e kadar beher 1000NT

8

20001 – 30000'e kadar beher 1000NT

5

30001 – 40000'e kadar beher 1000NT

3

40001 – 50000'e kadar beher 1000NT

3

50001'den yukarı beher 1000 NT ve kesri için ek olarak

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz’dan bir geçiş içindir.