Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Çeşitli Masraflar

1) MOTOR SERVİSİ ÜCRET TARİFESİ

A – İSTANBUL (ZEYPORT ) MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

A,B ve C Demir Bölgeleri

110,00

Kuzey'den Gelen Seyirde   

150,00

Güney'den Gelen Seyirde (Sivri Ada-girişe 10 deniz mili)

190,00

Karaköy / Haydarpaşa / Kadıköy Uğrama Farkı

(Beher Uğrama)

55,00

Beher Saat Bekleme

40,00

Beher ilave deniz mili

20,00

Kargo Taşıma ( Beher 500 Kg için )

25,00

Vinç Hizmeti ( Beher 1000 Kg için )

40,00

  

B – BÜYÜKDERE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Büyükdere Koyu Demirde

75,00

Hamsi limanı - Fil Burnu

135,00

Rumeli Feneri

200,00

Kuzey Girişi 2-no'lu Kuru Yük Demir Yeri

300,00

Kuzey Girişi 1-no'lu Tehlikeli Yük Demir Yeri

350,00

 

C – ÇANAKKALE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Kanlı Dere - Karanfil Feneri

135,00

Karanlık Liman Demirde

200,00

Mehmetçik - Kumkale Burnu

300,00

  

2) DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ

 (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur.)

(Bu maddeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır.)

       1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve / veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro ve en fazla 500 Euro olarak uygulanır.

       2- Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

  3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

         (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                  EURO       

1-2 kişi                                                                                                                         75

 Beher fazla kişi                                                                                                            25

       4- Tıbbi Hizmetler:

            Beher hasta başına                                                                                         40

         (Masraflara ilaveten)

       5-  Kaptan Avansı:

            Verilen para miktarı üzerinden %1, asgari                                                         50

           (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                           EURO

 

2) TELEKOMÜNİKASYON MASRAFI:  Minimum                                               100-200      

3) MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S. :           100-200                     

4) TAKSİ:  Maliyetine ve kullanılışına göre

5) VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ

ÖDENTİSİ:  Gidiş ve dönüş için                                                                                 10

6) NOTER VEKÂLETNAMESİ (Noter Makbuzu Gereğince)                  

7) BANKA MASRAFI (Tüm banka masrafları yansıtılır)

8) ÇAMAŞIR                                                                                                                               30                                                                                

Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler için kumanyacı faturasına ilaveten

9) MUHTELİF MASRAFLAR                                                                                       200 - 400        

Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins ve çeşidine göre uğrama başına