Menu

Duyurular


Yurt Dışından Planlı Uçuşlar ile Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 350-271 = 21/05/2020 


“İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.05.2020 tarih ve 13588366-149-E.767 sayılı yazı.

 

09.04.2020 tarih ve 4473052-149-E.239 sayılı yazı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk vatandaşlarının girişlerine izin verilmiş ve bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak çalışmalar belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edilmiş ve izlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde yeni normalleşme süresi içinde Bakanlar kurulumuzun 18 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlarımıza dair uygulamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;

1- Yurt dışından planlı uçuşlar ile yeni gelecek gelen kişiler için;

Hava alanı içinde belirlenen alanlarda muayenelerinin yapılması ve semptomlarının değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgilerinin HSYS sınır girişi bölümüne kayıt altına alınması

• Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişilerin hava alanlarında izolasyon alanına alınması ve 112 aracılığı ile il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilmesi,

• Yapılan değerlendirme de herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formlarının imzalatılması ve kendi imkanları ile evlerine ulaşmaları ve kendi evlerinde 14 günlük izolasyonlarının sağlanması ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemlerinin yapılması

• 2- Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için;

• Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası, yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişilerin hastanelere alınıp tanı ve tedavi işlemlerinin başlatılması, negatif olan kişilerin ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

• Yurt dışından planlı uçuşlar ile gelen vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar sırasında yukarıda belirtilen uygulamaların dikkate alınması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Evde COVID-19 Hastası / Temaslı İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz