Menu

Duyurular


Ulaştırma Filomuzun NSPA’dan Yararlandırılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 316-266 = 12/04/2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 07/04/2017 tarih ve 21536506-954.01-E.29950 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Malumları olduğu üzere, ülkemiz Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)'ne 18 Şubat 1952 tarihinde tam olarak üye olmuş ve bugün 28 üyeli örgütün içerisinde aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte ve önemli bir müttefik olarak değerlendirilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma amacı ile kurulmuş olsa da bugün NATO faaliyetleri bu kapsamın ilerisine giderek terörizmle mücadele, afet ve tabi olaylara müdahale, uzay çalışmaları, siber savunma vb. değişik alanlarda müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

NATO, günün şartlarına uygun olarak savunma alanında sadece askeri çözüm önerileri ile yetinmemekte, sivil savunma hususunun da önemine dikkat çekmekte olup teşkilatlanmasında sivil olağanüstü hal yapılanmasına giderek daha geniş şekilde yer vermektedir. Bu kapsamda, NATO faaliyetlerinin yerine getirilmesinde sivil kaynaklar son dönemde önemli şekilde yer tutmaya başlamış olup bu kaynakların kullanımına yönelik 1958 yılında NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NAMSA) kurulmuştur.

2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen kuruluş Lüksemburg'da faaliyet göstermekte ve müşterilerine ikmal, bakım, tedarik, nakliye, mühendislik, harekat alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekatta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekat alanında yemek ve barınma hizmetlerine kadar her türlü havaalanı kurulum ve bakımına hizmet tedarik etmektedir.

Müşterileri tarafından finanse edilen NSPA fonlarına ülkemizden de katkı sağlanmakta ve ülkemizin askeri ihtiyaçları için NSPA'dan her yıl yaklaşık 30-50 Milyon Avro arası alım yapılmaktadır. Söz konusu kuruluşun yıllık cirosunun ise yaklaşık 1,5 Milyar Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ek'te yer alan bilgi notunda da belirtildiği üzere NSPA arşivinde 10.000'in üzerinde firmanın kayıtlı olduğu, bunun sadece 650 adedinin Türk firmalarından oluştuğu belirtilmektedir.

Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha

fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Ulaşım sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın NSPA veri tabanına kayıt olmalarında, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyon Bakanlığımızın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir

Bu kapsamda ilgilenen firmaların Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçmelerinin sağlanması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz