Menu

Duyurular


Türkiye Denizcilik Liman A.Ş ‘ye Ait Taşucu Limanı’nın Özelleştirme İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 294-248 = 07/04/2017 


07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Taşucu Limanı ve Liman geri sahasında bulunan taşınmazların, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde, 36 yıl süreyle, “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirileceği, Geçici Teminat Bedelinin 15.000.000- TL, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dökümanı Bedelinin 10.000- TL ve son teklif verme tarihinin ise 21/07/2017 olduğu belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz