Menu

Duyurular


Tarifelerin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 1.2  / 638-444 = 22/08/2019


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün 20.08.2019 tarih ve 78024948-940-E.43172 sayılı yazısında;

“Kuruluşumuzca uygulanmakta olan; Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi ile Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi güncellendiği,”

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Kılavuzluk Tarifesi

Ek 3: Fener ve Tahlisiye Tarifesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz