Menu

Duyurular


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Daire Başkanlığı - Önemli Duyuru

SİRKÜLER NO:13.7 / 317-265 = 14/04/2016                                  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan alınan 14/04/2016 tarihli e-posta mesajında;
 
“İlgi        (a) :  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 07.04.2016 tarih ve 25409 sayılı yazısı.
               (b) :   Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 07.04.2016 tarih ve 25294 sayılı yazısı.
               (c) :   Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 13.04.2016 tarih ve 28198 sayılı yazısı.   
 
Marmara Denizi'nde 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının 14 Nisan 2016 ayı itibariyle başlayacağı ilgi (a) yazıyla, Trafik Ayırım Düzenini (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi’nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulduğu ilgi (b) yazıyla, Çalışma alanları ve tavsiye rota ile ilgili duyurunun gemilere farklı kanallardan da ulaştırılmasının temini ile uygulamaya ilişkin detayları içeren talimat ilgi (c) yazı ile duyurulmuştur.
 
Konunun önemine binaen, uygulamanın aksaksız yürütülmesine ve seyir emniyetine yönelik olarak;
·         Girilmesinin tehlike yaratacağı çalışma alanına ve belirlenen geçici tavsiye rotaya ilişkin ekteki duyurunun hizmet verdiğiniz tüm gemilere ulaştırılması,
·         SP1 raporunun altında, taahhüt bölümünün devamına, “Marmara Sismik Araştırma Çalışması ve Tavsiye Rota ile ilgili duyuru gemi kaptanına iletilmiştir” ifadesi ile teyit verilmesi,
·         Bu teyidi içermeyen SP1 raporları ile gelen gemilerden planlamaya alınmadan önce acentesi ile bu konuda temas kurmaları isteneceğinden, gecikmeye mahal verilmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

Hususlarını önemle rica ederim.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi Yazı
Ek 2 : İlgi Seyir Uyarısı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz