Menu

Duyurular


FONASBA - New Contex Summary Week 33

SİRKÜLER NO: 6.12 / 534-446 = 17/08/2015
 

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 14/08/2015 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New Contex Summary Week 33” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
   
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz