Menu

Duyurular > 2013 > Temmuz Duyuruları

Türkiye – Azerbaycan Kombine Taşımacılık Anlaşması Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 498-375 = 31/07/2013

Detay

BOTAŞ’ın 2 Adet Römorkör Satışı İle İlgili İlave Bilgiler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 497-374 = 31/07/2013

Detay

Ramazan Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4/ 496-373 = 31/07/2013

Detay

Denizcilik Yakıtlarındaki Kükürt Uygulaması

SİRKÜLER NO: 22.3  / 495-372 = 31/07/2013

Detay

Yüzme Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 494-371 = 30/07/2013

Detay

Gemi Kaynaklı Atıklar

SİRKÜLER NO: 20.3  / 493-370 = 30/07/2013

Detay

Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri

SİRKÜLER NO: 8.1  / 492-369 = 30/07/2013

Detay

Kardeş Limanlar ve Bilgi Platformu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 491-368 = 29/07/2013

Detay

Römorkör Çeki Halatını Bağlarken Hayatını Kaybeden Gemiadamı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7  / 490-367 = 29/07/2013

Detay

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 489-366 = 29/07/2013

Detay

“2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme”yle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 11,5 / 488-365 = 29/07/2013

Detay

NOAA’nın, Gemilerin Kuzey Atlantik Buzul Balinalarına Çarpma Riskini Azaltmaya Yönelik Yasa Önerisi

SİRKÜLER NO: 22.5  / 487-364 = 26/07/2013

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında İmzalanan 2013/4979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 486-363 = 26/07/2013

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında İmzalanan 2013/5040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 485-362 = 26/07/2013

Detay

13 Temmuz 2013 Tarihli ve 28706 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ile ilgili Düzeltme

SİRKÜLER NO: 10.5 / 484-361 = 26/07/2013

Detay

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 10.5  / 479-360 = 24/07/2013

Detay

Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.1 / 478-359 = 24/07/2013

Detay

2 Adet Römorkör Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 477-358 = 24/07/2013

Detay

İthalatta KDV Matrahında Yeni Düzenleme Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2  / 476-357 = 24/07/2013

Detay

Özbekistan Gümrüklerinde Uygulama Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1  / 475-356 = 23/07/2013

Detay

Gemi Sicil Tüzüğü Taslağı Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1  / 473-355 = 23/07/2013

Detay

6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5  / 472-354 = 22/07/2013

Detay

Dernek Müdiremiz Neslihan Başarslan’ın Sağlık Durumu

SİRKÜLER NO: 5.1 / 471 - 353 = 22/07/2013

Detay

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/2 Sayılı Kararı

SİRKÜLER NO: 10.5  / 470-352 = 22/07/2013

Detay

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5  / 469-351 = 22/07/2013

Detay

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5  / 468-350 = 19/07/2013

Detay

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 467-349 = 19/07/2013

Detay

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (Uygulama Talimatı) Hk.

SİRKÜLER NO: 22.5 / 466-348 = 19/07/2013

Detay

Gümrük Kanununun 235/5 ve 236/5’in Uygulanması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 465-347 = 19/07/2013

Detay

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında 2013/4966

SİRKÜLER NO: 10.5  / 463-346 = 17/07/2013

Detay