Menu

Duyurular


Yolcu Gemilerinde Seyir Esnasında Açılabilecek Su Geçirmez Kapılar Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 18.2 / 056-042 = 24/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/01/2011 tarih ve  234-38/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 07.01.2011 tarihli ve PSP(11)01 sayılı yazısına atfen;

 

IMO Tasarım ve Teçhizat Alt Komitesi’nin (Sub Committee for Design and Equipment) 54. Toplantısında, Seyir esnasında açık bırakılan su geçirmez kapıların yolcu gemilerinin emniyetine olan etkisi hakkındaki kılavuz son haline getirilmiştir.  

 

Ek’te su geçirmez kapıların ne zaman açık bırakılabileceği ve ne zaman kapatılmalarının gerektiği, hangi kapılarda ne gibi işaretler ve talimatların yazılı olması gerektiği belirtilmektedir. Bunların yanı sıra, mesul şirketlerin belirli durumlarda sorumluluklarının detayları (SOLAS IX/1.2’de belirtildiği gibi)  riskleri değerlendirmek üzere bir risk değerlendirme çalışması yapma sorumluluğu ve su geçirmez kapıların açık bırakılması durumunda geminin bekasının göz önünde bulundurulmasının gerektiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu kılavuzun pratik bir yaklaşımı bulunmakta ve yüzebilirlik değerlendirmesine uymayan bir durumun normal seyir koşullarında her zaman kapıların açık kalmasına müsaade edilmesine engel oluşturmadığı belirtilmektedir; ancak yüzebilirlik değerlendirmesinin göz önünde de bulundurulması da gerekmektedir. Bunlara ilave olarak, gemi beka değerlendirmesi gereksinimleri karşılandığı taktirde, yönetim, su geçirmez kapıların, tehlikeli şartlarda bile açık bırakılmasına izin verebilir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz