Menu

Duyurular


Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu

SİRKÜLER NO: 22.5 / 620-454 = 26/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/11/2010 tarih ve  5084-558 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: a) 29.01.2010 tarih ve 424 /56 Sayılı sirkülerimiz.

       b) 24.11.2010 tarih ve 5059 556 Sayılı sirkülerimiz.

 

“İlgi (a) sirkülerimiz ile, “Atanmış Kişi (DPA)”nın işletmeci kuruluşlarca atanmasında uyulacak hususlara ilişkin yayınlanmış olan 2010/2 sayılı Genelge Ek1’dedir.

İlgi (b) sirkülerimiz ile yayınladığımız, 2010/2 Sayılı Genelge’nin 3. Maddesinin a bendinde DPA olarak atanacakların iş deneyimine ilişkin hususların açıklandığı,  Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2010 tarih ve 35172 sayılı yazısı Ek-2’dedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK -1 : 2010/2 Sayılı Genelge

EK-2 : Denizcilik Müsteşarlığı’nın

           09.11.2010 tarih ve 35172 sayılı yazısı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimi