Menu

Duyurular


Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Başvuruları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 336-281 = 19/03/2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’in 18.04.2017 tarih ve 53654767-TİM.00.GSK.INO.2017/80-1156 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Meclisimiz tarafından ilk kez, 2016 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Aralık ayında Sayın Başbakanımız ve 11 Bakanımızın katılımı ile dereceye giren firmaların ödüllendirileceği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvuruları ikinci yılında 6 Mart 2017 itibari ile başlamış bulunmaktadır.

Hizmet ihracatçısı firmalarının katılımları ile beyan usulüne göre yürütülecek ve gerektiğinde firma beyanını destekleyici ek belge talep edilecek olan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması" ile hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmalar 2016 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda bu yıl hizmet sektörleri sınıflandırmasında, Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması (EBOPS) ve önceki yıl alınan başvurular baz alınmıştır. Buna göre; araştırma, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve spor hizmetleri, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinden yapılacaktır. Araştırmaya başvuran firmalar hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak görmüş olacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, sektörün ilk 3 firması ile Türkiye genelinde ilk 10’a giren firmalara ve belirli sektörlere özel ödüller verilecek olup, ilk 100’e giren firmalara sertifika gönderimi yapılacak ve ek olarak araştırma sonucunda bir kitapçık hazırlanacaktır. Detayları ekte sunulan “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvuruları http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir.

2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak adına, özellikle deniz taşımacılığı ve bakım onarım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların araştırmaya katılımının artırılması için Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin veri tabanında yer alan firma, sektörel dernek ve ilgili platformlara duyuru yapılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Tanıtım Dosyası

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz