Menu

Duyurular


Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 613-485 = 15/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/08/2017 tarih ve 3103-534/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik"  Ekonomi Bakanlığı tarafından 12.08.2017 Tarih ve 30152 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.    

                       

Bahse konu Yönetmeliğin amacı; ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular Bölümünde yayınlanmaktadır

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz