Menu

Duyurular


Transit Rejimine İlişkin 2010/20 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

SİRKÜLER NO: 8.7 / 063-049 = 28/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/01/2011 tarih ve  314-44/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 25.01.2011 tarihinde 2011/6 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

14 Mayıs 2010 tarihli, 2010/20 sayılı Genelgenin;

 

1- "Transit beyannamesine fatura eklenmesi" başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklendiği,

 

2- "Ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firmanın teminatının kabul edilmesi" başlıklı 11 inci maddenin başlığı ile birlikte değiştirildiği,

 

3- "Global Teminat Sistemi (Uluslararası Nakliyeciler Derneği – UND") başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasına bend ilave edildiği,

 

4- "Global Teminat Sistemi (Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği-RODER) " başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına bend ilave edildiği,

 

5- "Transit rejiminde memur refakati" başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirildiği,

 

6- "B2 yetki belgesi ile uluslararası yolcu taşımacılığı" başlıklı 21 inci maddesinin başlığı ile birlikte değiştirildiği,

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmekte olup, anılan genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: 2011/6 sayılı genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz