Menu

Duyurular


TBDTDT Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO: 13.4  / 628-476 = 29/08/2018 


Değerli Üyelerimiz,

 

“28 Ağustos 2018 Salı günü İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı bilgilendirme toplantısında yapılan sunum ekte bilginize sunulmaktadır.”

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Sunum


Dağıtım: Tüm üyelerimiz