Menu

Duyurular


Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1/ 882/664 = 29.11.2018 


İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 26 Kasım 2018 tarih ve 0512 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 16.11.2018 tarih ve 85735 sayılı yazıda, “ Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı” hakkında birliğin görüşleri talep edilmektedir.  Söz konusu taslak Yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altında ulaşılabileceği bildirilmiştir.

 

Ayrıca derneğimizin Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı‘na ilişkin görüşleri istenmekte olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmek üzere ekli Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 5 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Derneğimizin vapurd@vda.org.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz. 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz