Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 2.8 / 321-196 = 31/05/2023 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve E-1085810 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanan 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge ve karşılaştırma tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Yapılan Önemli Değişikliklerin Bazıları: 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda; 

Madde 5’te bulunan ‘’ Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) efektif döviz satış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.’’ İbaresi ‘’ Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.’’ olarak değiştirilmiştir.

Madde 5’te bulunan ’’Bu Yönerge’nin uygulanması bakımından, bir Türk limanından gelen veya bir Türk limanına gidecek olan Türk Bayraklı bir gemiye, tipine, yüklü olup olmadığına veya yük varsa bunun transit / yurt dışı yükü olup olmadığına bakılmaksızın “Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler Sütunu” uygulanır. Bu sütunun uygulandığı ancak daha sonra sefer değiştiği için uluslararası sefere çıkan gemilerden geriye dönük tahsilat yapılır.’’ olarak değiştirilmiştir

 

Madde 6’da bulunan ‘’Hizmetlerin başlangıç veya bitiş saatlerinin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 1’nci ve 2’nci maddesinde belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması halinde kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar ücretleri %50 artırımlı olarak uygulanır.’’ olarak değiştirilmiştir.

 

Römorkörcülük ücret tarifesi tablosunda bulunan ‘’Liner Konteyner Gemileri’ başlığı ve bu başlık altında bulunan tarife değiştirilmiştir.


Kılavuzluk ücret tarifesi tablosunda bulunan ‘’Liner Konteyner Gemileri’ başlığı ve bu başlık altında bulunan tarife değiştirilmiştir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1: 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek Yönerge


Ek2: Karşılaştırma Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz