Menu

Duyurular


Hasarlı Stabilite

SİRKÜLER NO: 18.3 / 580-432 = 28/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/10/2010 tarih ve  4731-520 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: a) Resmi Gazete’de yayımlanan 03.11.2008 tarihli ve 27043 sayılı “Petrol Tankerlerinin Çift Cidar   

          veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri   

          Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

      b)T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Gene Müdürlüğü’nün 26.10.2010

         tarih ve 120-04/33781 sayılı yazısı.

 

“Bunker tipi küçük tankerlerin, Marpol 73/78’de belirtilen hasarlı stabilite kriterlerini sağlayamadığı nedeniyle, bu tankerlerin stabilite alanı yaratmak için, fribord değerinin artırılması durumunda, ciddi maliyetler oluşacağı gerekçeleriyle Marpol 73/78’in Ek-I Kural 28’de yer alan Hasarlı Stabilite Kriterlerinin, İlgi(a) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 03.11.2008 tarihten sonra inşa edilecek tankerlerden isteneceği hususunu içeren İlgi(b) yazı Ek-A’da sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz