Menu

Duyurular


Gemi Takip Web Servis Dokümanı

SİRKÜLER NO: 8.5  / 452-354 = 05.06.2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Müdürlüğü'nden 02.06.2017 tarihinde alınan

e-posta mesajında;

 

"Yönetmelik değişikliği ile ilgili, Gemi Takip Programında gönderilecek verilere(Denizyolu Genel Bildirimi ve Varış Bildirimi verilerinin Gemi Takip Programı üzerinden verilmesi) ilişkin oluşturulan dokümanın hazır olduğu, bu kapsamda hâlihazırda teknik çalışmalara başlanması için üyelerinize gerekli duyurunun yapılması ve aynı zamanda doküman güncellendiğinde tekrar tarafımıza iletileceği,"

 

Bildirilmiştir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: ilgi yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz