Menu

Duyurular


Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikâyet Anketi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 718-548  = 26/09/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 19.09.2017 tarih ve 67584763-746.01.02.04-E-00027972015 sayılı “Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi” konulu yazısında;

 

“Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında, gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşlarımızın yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına bir anket çalışması yapılmaktadır.

Anket sonucu elde edilecek bulgular, konuyla ilgili analiz çalışmalarına veri teşkil edecek olup verilen cevaplar tümüyle gizli tutulacaktır. Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve Bakanlığımızın web sitesinde yer alan Duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar Kuruluşunuz tarafından katılım sağlanması ve üyelerinizin ankete iştirak etmeleri için gerekli duyurunun yapılması hususu,”

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz