Menu

Etkinlikler

Ankara Ziyareti 15.02.2013

15 Şubat 2013 Cuma günü Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, bu defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’ nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirmiştir.


Sektörümüzün son zamanlarda yapılan birçok uygulamalarda karşı karşıya kaldığı sorunları dile getirmek amacı ile yapılan ziyaretlerde Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cenap AŞÇI, Daire Başkanı Sayın Burak Serkan YAŞAR, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan KOÇER ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürü Sayın Ali Rıza YÜCEULU ile ayrı ayrı toplantılar yapılmıştır.

Tasarı halinde bulunan Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ nda acentelerin sorumluluğu hakkında ve Özet Beyan uygulamalarında yaşanan aksaklıkların gemi acentelerine ve donatanlarına getirdiği sorunlar hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantılar sıcak, samimi ve anlayış içinde geçmiştir.

Yine son zamanlarda; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar kapsamında ithalatçı firmalardan eşyanın ithalatı sırasında istenen ancak gemi acenteleri vasıtası ile getirtilmesi talep edilen “Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi – Non Manipulation Certificate” konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan KOÇER ile görüşmeler yapılmış ve konişmentoların, doğrudan nakliyat kuralı için tevsik edici bir belge olduğu, dolayısı ile aktarma limanlarından ayrıca bir sertifika getirtilmesine ihtiyaç olmadığı konusunda mutabakata varılmıştır.

Sektörümüzü son derece endişeye düşüren ve 31 Mart 2013 tarihine ertelenmiş olan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik kapsamında 4 m olarak getirilmiş olan araçların yüksekliği hususunda Karayolları Düzenleme Genel Müdürü Sayın Ali Rıza YÜCEULU ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçmiş olup sektörümüzün sıkıntılarının giderilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiği öğrenilmiştir.


Remzi Akçin – Recep Düzgit – Kemal Özbiçer – Muhammet Ali Şeyda
 


Remzi Akçin – Recep Düzgit – Kemal Özbiçer – Neslihan Başarslan