Menu

Duyurular


Yurtdışından Denizyolu ile 200.000 MT Dökme Yemlik Arpa Taşıma İhalesi hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 783-554 = 24/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/12/2012 tarih ve  4956-638 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 24 Aralık 2012 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

-       T.M.O. Genel Müdürlüğü’nce 09.01.2012 tarihinde yurdışından denizyolu ile dökme yemlik arpa taşıtılması işine ait taşıma ihalesi yapılacağı,

 

-       (- 5) 200.000 MT dökme yemlik arpanın yükleme limanlarının ABD ve/veya Kanada ve/veya Arjantin ve/veya Brezilya ve/veya Avustralya ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Karadeniz limanları, tahliye limanlarının ise Mersin, Bandırma, Trabzon, Samsun, İskenderun, Antalya,İzmir (Yeni Silo) olduğu, 

 

-       İhale ile ilgili evrakların 09.01.2013 tarihine kadar TMO Ankara adresinden 300 TL karşılığında temin edilebileceği,

 

bildirilmektedir.

 

Yükleme dönemi 21 Ocak-15 Şubat 2013 (her iki tarihte dahil) olan konu ihale duyurusu ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

EK: T.M.O. Genel Müdürlüğü’nden gelen e-posta mesajı(1 sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz