Menu

Duyurular


Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

TUTANAK NO.181/106


ÜYELERİN ADI VE SOYADI: Kenan TÜRKANTOS, Recep DÜZGİT, Emin EMİNOĞLU,  Andrea VERMEZ, Murat DENİZERİ

 

19/08/2008 Salı günü saat 11:00 de yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

1- BOTAŞ TARİFESİ:

 

08/08/2008 tarih ve 26961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BOTAŞ Marmara Ereğlisi ve Ceyhan Liman Hizmetleri Tarifesi’nin Eski ve Yeni şeklinin karşılaştırılarak bir sonraki toplantıda daha detaylı bir  şekilde görüşülmesine,

 

2- DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ KONFERANSI:

 

TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan, 13/08/2008 Tarih ve B.02.1.DTM.0.04.01.00-0320003443 sayılı “Dış Ticaret Lojistiği Konferansı” hakkındaki yazılarında talep edilen Dernek görüşünün Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Murat Denizeri tarafından hazırlanarak gönderilmesine,

 

3- DERNEĞİMİZİ ZİYARET:

 

Maersk Denizcilik A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Sn. Capt. Keith Svendsen ve Şirket Müdürü Sn. A. Kemal Özbiçer Derneğimizi nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Yönetim Kurulu olarak kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileği ile bu nazik ziyaretlerinden dolayı  teşekkür edilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Başkan saat 12.30 da toplantıya son vermiştir.