Menu

Duyurular


Yerinde Pazar Araştırmaları 2020 Programı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 706-497 = 25/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.09.2019 tarih ve 3382-646/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 20.09.2019 tarih ve 9423 sayılı yazısından bahisle;

   

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye Stratejik Planı ve Yeni Ekonomi Programı gibi temel politika belgeleri çerçevesinde, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda "Yerinde Pazar Araştırmaları" (YPA) gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

YPA mekanizması çerçevesinde, gerek ülkemizin dış pazar çeşitliliğinin gerekse mevcut dış pazarlardaki pazar payımızın artırılması amacıyla sektörel dış pazar analizleri yapıldığı belirtilmektedir. 2019 yılı için YPA'ların sayısının temel politika belgeleri ile 12 olarak belirlendiği ve 4 hedef ülkeye yönelik (Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan) olarak düzenlenmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yazıda devamla, YPA'ların 11. Kalkınma Planı ile İhracat Ana Planı hedefleri doğrultusunda, hedef pazar ve hedef sektör odaklı ihracatın geliştirilmesi, sürdürülebilir bir ihracat artışının sağlanması ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması amaçlarıyla, 2020 yılı için Yerinde Pazar Araştırması takviminin oluşturulması için hazırlık çalışmaları Ticaret Bakanlığınca sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, YPA'ların mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de odak alacak biçimde gerçekleştirilmelerinin, yeni ihracatçılarımızın pazara girişlerinin sağlanması için birer yol haritası olarak kullanılmalarının ve "Türk Malı"na yönelik yurtdışı pazarlardaki algının da araştırılması amacıyla gerçekleştirilmelerinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda 2020 yılında Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesinin uygun ve faydalı olacağı değerlendirilen ülke ve sektörlere ilişkin görüş ve önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte Ek’te yer alan form doldurularak, Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 26 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar TOBB (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr)’a iletilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz