Menu

Duyurular


Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO:6.13 / 702-563 = 13/11/2008

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Bilindiği üzere, gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 17.maddesi' ne göre;  bir gemi acentesi işletmesinde gemi acentesi yetkili personeli, sorumlu müdür veya sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışanların, yılda en az dört defa düzenlenecek yenileme eğitimlerine, sertifika tarihlerinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa katılmaları zorunludur.

 

Daha sonraki yenileme eğitimlerine katılabilme süresi, son alınan eğitimden itibaren dört yıldır. Bu fıkra uyarınca yapılacak eğitim programlarına katılmadığı tespit edilenlerin kimlik belgeleri yenilenmez.

 

Yenileme Eğitim Seminerleri Deniz Ticaret Odaları tarafından düzenlenmekte ve bu seminerler sonrası katılımcılara yine Deniz Ticaret Odaları tarafından " Katılım Sertifikası " verilmektedir.

 

Söz konusu Yönetmelik gereği düzenlenen Yenileme Eğitim Seminerinin ilki 19 - 20 Kasım 2008 tarihlerinde, iki gün süreyle 14:00 - 18:00 saatleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Derneğimiz, Gemi Acentelik mesleğinin temelini teşkil eden Gemi Acenteliğinin Görevleri ve Hukuki Sorumlulukları konusunun bu seminerde tüm boyutları ile incelenmesine ve örnekler ile birlikte bir panel haline getirilmesine etken olmuş ve  konu içeriklerini seçerek gerek üyelerinin gerekse tüm mesleği icra edenlerin bu çok önemli konuda bilgi sahibi olmalarını veya mevcut bilgilerini yenileme fırsatını yaratmıştır.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonun kapasitesi göz önünde bulundurularak 150 kişi ile sınırlandırılmış olan katılımcı sayısı, ilk müracaat eden esasına göre yapılmış ve 154 kişi ile müracaatlar kapatılmıştır.

 

Yenileme Eğitim Seminerleri, gemi acentesi yetkili personeli, sorumlu müdürü ve sorumlu müdür yardımcılarına " dört yılda en az bir kere katılım zorunluluğu " getirmekle beraber gerek yukarıda bahsi geçen seminer konusu gerekse gelecekte seçilecek konulardaki seminerler ve bu seminerlere katılımın sağlanması bir zorunluluktan ziyade mesleği icra eden kişilerin bilgi sahibi olması veya bilgi geliştirmesi amacına yöneliktir.

 

Yönetmelik gereği kurulan Eğitim Komisyonu' na iki üye ile katılan Derneğimiz,  gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerine katkıda bulunmaktan onur duymakta olup bu seminerlerden azami fayda sağlanması amacı ile seminer sonrası görüş ve düşüncelerinizi Derneğimize bildirmenizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı
 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO