Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0389-269 = 20/06/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 20/06/2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz