Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0388-268 = 19/06/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı  Karar” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: 2012 / 3261 Sayılı Karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz