Menu

Duyurular


Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemiadamları

SİRKÜLER NO: 12.2  / 419-349 = 27/05/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2016 tarih ve 2148-409/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;

“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 6604547 sayılı yazısı atfen;

Türk veya yabancı bayraklı gemilerde istihdam edilen gemiadamlarının hiçbir suretle geçici görevlerle istihdam edilmediği, denizciliğin ve deniz iş hukukunun (854 sayılı Kanun) gereği olarak gemiadamlarının belirli süreli hizmet akitleri ile gemilerde istihdam edildiği, uygulamada özellikle yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemiadamlarının 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevlendirme ile yurtdışında istihdam (yabancı bayraklı geminin yurtdışı bir işyeri olarak kabul edilmesi dolayısı ile) edilmesinin kabil olmadığı, aynı şekilde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinin sadece Ülkemiz ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerin limanlarına kayıtlı gemilerin işletmesini devir alan ya da bu gemilerde işin bir bölümünü Türk işverenlerce çalıştırılan Türk İşçilerini kapsadığı, yabancı bayraklı gemilerin malikinin yurtdışında kurulu şirketler olması nedeniyle, bir Türk işverenin yurtdışında iş üstlenmesinin söz konusu olmadığına değinilerek, Türk Ticaret Kanununda açıklanan sözleşme çeşitleri örneklendirilmiş olup, ilgi yazı EK' te yer almaktadır.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK – 1 : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz