Menu

Duyurular


Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorlukları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 685-479 = 13/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarih ve 3238-607/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 07.09.2019 tarih ve 9014 sayılı yazısına atfen;

 

Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde Türkiye’ye sunulması planlanan bir öneri kapsamında Türk iş insanlarının vize, çalışma ve oturma izinleri ile ilgili olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin bilgilerin derlenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu hususa ilişkin bilgilerin ve TOBB internet sayfasında (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altında yer alan “Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular” bölümündeki soru formunun 13 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar cevaplanarak TOBB’a (seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz