Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)

SİRKÜLER NO: 10,2/398-331= 22/06/2015    

Sayın Üyemiz,

Maliye Bakanlığınca, 20 Haziran 2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)" ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


                                                                                                   Saygılarımızla,
                                                                            Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                   Emin EMİNOĞLU
                                                                                                     Genel SekreterEk: İlgi Tebliğ
 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz