Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 503)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 890-669  = 30/11/2018


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca), 30 Kasım 2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 503)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz