Menu

Duyurular


Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 607-506 = 17/09/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/09/2015 tarih ve 3744-682/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“DEİK'in 16/09/2015 tarihli UKR/2015-1424 sayılı e-posta mesajına atfen;
 
Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan alınan elektronik posta mesajında 20-22 Ekim 2015 tarihlerinde Odessa, Ukrayna’da Uluslar arası Karadeniz Ulaştırma Forumu’nun düzenleyeceği, bahse konu etkinliğe dair ayrıntılı bilgi ve kayıt formunun http://smc.odessa.ua/index.php/EN/ internet sitesinde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Forum organizasyon komitesi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir Anastasiya Vyazovskaya, Tel:+380 63 953 69 74, E-posta: vyazovskaya@mediakompass.com.ua
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz