Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0562-410 = 17/09/2012


Ekonomi Bakanlığınca, 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/29)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28396

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/29)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresleri belirtilen şirketlerin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

Firma Unvanı

Adresi

ATLANTİK GÖZETİM

EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Batı Mah. Ihlamur Sok. Çadırcı İş Merkezi No: 18/105

Pendik/İSTANBUL

CARGO INSPECTIONS GROUP

GÖZETİM EKSPERTİZ VE

TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ.

Caferağa Mah. Emin Onat Sok.

No:13/3

81300 Moda/İSTANBUL

           

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.