Menu

Duyurular


Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve...

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0654-534 = 19/11/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/11/2009 tarih ve  4940-518 / 2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: (a) 27.10.2009 tarih ve 4563 sayılı İMEAK DTO’nın yazısı.

       (b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2009 tarih ve 38634

            sayılı yazısı.

 

1. İlgi (a) İMEAK DTO’sının yazısı ile, “Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşleticilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik ” in 27.10.2009 tarih ve 27389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

 

  2. Bu defa alınan İlgi (b) yazı ile; Ulusal sefer yapan hat iznine sahip yolcu gemilerinin de, anılan Yönetmelik Hükümleri kapsamına alındığı, bu çerçevede ulusal sefer yapan hat iznine sahip gemiler ile, bu gemilerin işletmecilerinin adı geçen Yönetmelik Hükümlerine uygun hale getirilmesini teminen, başvuruda bulunması ve müteakiben İdarece/Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca gerekli denetim ve belgelendirme işlemlerinin yapılarak neticesinden Denizcilik Müsteşarlığı’na bilgi verilmesi hususları istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz