Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nin yeni yayımladığı ‘Gemiadamları için Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri’

SİRKÜLER NO: 20.3  / 624-482 = 10/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.08.2017 tarih ve 3075-529/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ICS’ den alınan 07.08.2017 tarih ve PRESS (17)15 sayılı eki ve yazısına atfen;

İlgi yazı ve eki basın bildirisinde, ICS'nin gemiadamı eğitimlerini ve gemideki hizmetleri kayıt altına almak için kullanılan defterinin yenilendiği bildirilmektedir.

Yeni kayıt defteri, eğitimlerin ve gemiadamlarının hizmetlerinin daha kapsamlı bir şekilde kaydedilmesine olanak sağlamakta ve gerek güvertede gerek makine dairesinde çalışan stajyer zabitler ile tayfanın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış versiyonlarla sunulmaktadır. Ayrıca, IMO'nun STCW (Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası  Sözleşme)'deki 2010 Manila Değişiklikleri ile ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC)'ndeki gelişmeler dikkate alınmıştır.

Kayıt Defteri, denizcilikle ilgili yayınlar satan kitapçılardan temin edilebilir. ”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz