Menu

Duyurular


Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)

SİRKÜLER NO:23.1 / 648-520 = 14/10/2008

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, 10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz