Menu

Duyurular


Uluslar arası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) Düzenleyeceği Uluslar arası Denizcilik Konferansı.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0435-305 =  10/07/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/07/2012 tarih ve  2708-348 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 04.07.2012 tarih ve ICS(12)37 sayılı yazına atfen;

    

12-13 Eylül 2012 tarihleri arasında, Londra’da Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından Uluslararası Denizcilik Konferansı düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu Konferansa ICS Başkanı MASAMICHI MOROOKA Başkanlık edecek olup, IMO Genel Sekreteri Koji SEKIMIZU ve Jonathon PORRITT tarafından toplantı açılış konuşmaları yapılacaktır. Ayrıca, Konferans programında CO2 salınımlarının azaltılması konulu panel de düzenlenecektir. 

 

Söz konusu Konferans için Temmuz ayı bitiminden önce kayıt yaptıranlara %25 oranında indirim uygulanacak olup, Konferansa kayıt formu ve daha fazla bilgi ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: ilgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz