Menu

Duyurular


Ulusal Meslek Standardı Güncelleme

SİRKÜLER NO: 23.1  / 075-052 = 25/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.01.2019 tarih ve 326-53/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı’nın 18.01.2019 tarih ve E.226 sayılı yazısına atfen;

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Metal sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde 12 adet Ulusal Meslek Standardı’nın (UMS) ve bu UMS'leri kaynak alarak 6 adet Ulusal Yeterliliğin (UY) hazırlandığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

04 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 252. maddesinin 3. fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir" hükmünün yer aldığı,

 

Ayrıca Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte de "ilgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır" hükmünün bulunduğu,

 

Belirtilerek; Metal sektöründe hazırlanan ve http://www.myk.gov.tr/guncelleme linkinden ulaşabilen Ek'teki ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerin, ilgili linkte yer alan formlar aracılığıyla 15 Mart 2019 tarihine kadar elektronik ortamda cyilmaz@myk.gov.tr  adresine ve ayrıca resmi yazıyla Kurumlarına iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz