Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5/142-112= 26/02/2015
 

 
26 Şubat 2015 tarih ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair” 10/02/2015 tarih ve 6616 sayılı kanun aşağıda sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
          
                                                                                                                  Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
 
26 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLUYLA ULUSLARARASI YÜK VE

YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6616                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015
MADDE 1 – (1) 6 Ocak 2012 tarihinde Sofya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/2/2015