Menu

Duyurular


Türk Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 278-223 =  24/04/2009

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, 14 Nisan 2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2009/3)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Genelge

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO