Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile İlgili Genelge

SİRKÜLER NO: 23.1  / 362-287 = 27/05/2008

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, 24 Mayıs 2008 tarih ve 26885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının  91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Sayı: 2008/4)” genelge ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek : 1 genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz