Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO:13.4 / 643-448 = 26/08/2019 


İlgi: 15.08.2019 tarih ve 609/424 / 2019 sayılı sirkülerimiz

Değerli Üyelerimiz,

İlgi sirkülerimiz ile duyurduğumuz;

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin derneğimiz tarafından hazırlanan İngilizce tercümesi ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek 1: 15.08.2019 tarih ve 609/424 / 2019 sayılı sirkülerimiz

Ek 2: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği İngilizce Tercümesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz