Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmaların Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 22,3 / 714-576 = 29/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.09.2016 tarih ve 3632-637/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2016 tarih ve E.69666 Sayılı yazısı.

 

Paris Memorandumuna göre 2016 yılı içerisinde 316 geminin denetlendiği, bunlardan 22 tanesinin tutuklandığı ve Beyaz Listede olan Türk Bayrağının Gri Listeye düşme sınırına geldiği,

Tutulmaların gemi adamlarının yetersizliğinden özellikle yoğunlaştırılmış denetim kampanyalarına konu olan MLC 2006 gereklilikleri ile kapalı mahallere giriş, gemiyi terk ve yangın talimleri gibi Emniyet Yönetimi Sistemi Kodu (ISM Kod) gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklandığının görüldüğü, tutulmaların daha çok Romanya ve Yunanistan'da olduğu, gemilerin Emniyet Yönetim Belgesi (Safety Management Certificate/SMC) gerekliliklerini karşılamadığı ve bu belgelendirmelerin ağırlıklı olarak Türk Loydu tarafından yapıldığının tespit edildiği, bugünkü mevcut durumun, gemi tutulmalarının önüne geçilebilmesi adına, Türk limanlarında yoğun bir denetim yapılması gerektiğini ortaya koyduğu,

Bu kapsamda;

1. Hedefleme Sistemine bakılmaksızın yurtdışına çıkış yapacak olan her Türk Bayraklı gemiye (konteyner gemileri hariç) Ön Sörvey yapılacağı,

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş klas kuruluşlarının da; Türk Bayraklı gemilerin limanlarımıza geldiğinde ISM uygulamaları öncelikli olmak üzere, program dışı sörvey yapacağı, (konteyner gemileri hariç) bu sörvey için ilave bir ücret alınmayacağı,

3Geçerli belgeleri olan Klassız gemiler için ilk Türk limanında uluslararası sefere uygunluğu esas olarak genişletilmiş sörvey denetimlerinin İdare tarafından yapılacağı, yapılan denetimlerinin sörvey raporlarının Liman Başkanlığınca incelenip uygun bulunan raporların Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine sunulduktan sonra, geminin seferine ve belgelerinin devamlılığına Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce karar verileceği, 

 

4. Klassız olup, uluslararası sefer yapan herhangi bir belgesi biten gemiler için sörvey ve belgelendirme işlemi yapılmadan önce Liman Başkanlıklarınca Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün talimatı alınacağı,

 

Bu itibarla; gemi sahibi firmalar tarafından Türk Bayraklı gemilere Port State uygulamaları esnasında, tutulmalarına esas herhangi bir madde olduğunda, an itibarıyla şirket yetkilileri/gemi kaptanı tarafından telefon ile Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Tamay ÇETİN (Tel: 0505 597 82 94) e-posta: tamay.cetin@udhb.gov.tr ve Denizcilik Sörvey Mühendisi Alper KARAEYVAZ (Tel: 0505 662 94 56) e-posta: Alper.karaeyvaz@ughb.gov.tr ile iletişime geçileceği, ilgili Port State yapan Denizcilik İdaresi nezdinde Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Klas Kuruluşları ve gemi işleticisi ile birlikte konuya ilişkin sürecin takip edileceği, özellikle üç aylık süre için Liman Başkanlıkları, gemi işleticileri ve Klas Kuruluşlarınca Türk Bayraklı gemilerin alıkonulmaması için gerekli alt yapının oluşturulması istenmektedir.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

                                                                                                    

 

 

 

 

              Saygılarımızla,

                                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz