Menu

Duyurular


TS 11827 İşyerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2018/7)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 236-190 = 26/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/03/2018 tarih ve 1183-179/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS -  2018/7) 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin amacı TS 11827 (Nisan 2017) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemek olup elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına bakım, test ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsamaktadır.

  

Bahse konu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olup İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz