Menu

Duyurular


Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı – 2578)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 362-280  = 28/05/2020


Sayın Üyemiz.

 

15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan ve 7229 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Milletlerarası Andlaşma

Dağıtım: Tüm üyelerimiz