Menu

Duyurular


Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 017-130 =  21/03/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/03/2012 tarih ve  1060-147 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.03.2012 tarih ve 93/6715 sayılı yazısına atfen;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan İlgi yazıda özetle; Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığına sunulduğu belirtilmekte olup, Kanun Tasarısı ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

            - %3 olarak belirtilen işkolu barajı % 1’e indirilmiştir.

            - 18 olan işkolu sayısı 21’e çıkarılmıştır.

            -“Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı” ve “Liman Ardiye ve Antrepoculuk” ayrı işkolları olarak 

              teşkilatlandırılmıştır.

 

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ile getirilen tüm değişikliklere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı İlgi Yazı örneği ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz