Menu

Duyurular


ThyssenKrupp Marine ile SAHA İstanbul Buluşması

SİRKÜLER NO: 12.3  / 405-340 = 24/05/2016                      

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2016 tarih ve 2074-398/2016 sayılı yazısı ile,

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin 23.05.2016 tarihli e-posta yazısına atfen;
“6 Türk denizaltısının yapım ihalesini alan ana yüklenici Alman Firması ThyssenKrupp Marine Systems GmbH ile 01 Haziran 2016 saat 09:00'da Teknopark İstanbul Konferans Salonu'nda yapılacak tedarikçi buluşması ile ilgili programın ek'te sunulduğu,
 
·         ThyssenKrupp firmasından üretim konusuna uygun tedarikçisi için mevcut olan firmalarla ikili görüşmeler planlanacağı
·         Katılımcı Firmaların toplantıya gelirken İngilizce sunumlarını iki kopya, Türkçe sunumlarını bir kopya olarak getirmeleri
·         Gemi İmalatında kullanılan ya da kullanılabilecek malzeme, yazılım ve sistem üreten her türlü yerli ve milli üretici firmanın bu görüşmede yer alması gerektiği
·         Organizasyonun ücretsiz olduğu
 
ifade edilerek katılım sağlayacak firmaların 26 Mayıs 2016 tarihine kadar SAHA İstanbul Sekreteryası'na bilgi vermesi gerektiği bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek:  Program
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz